อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น GBP

อัตรา: 0.35579912053838
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น British Pound (GBP)
1 ADA = 0.35579912053838 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง