อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น HKD

อัตรา: 1.9131258752209
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 ADA = 1.9131258752209 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง