อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น TON

อัตรา: 0.11267935779817
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น Toncoin (TON)
1 ADA = 0.11267935779817 TON

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง