อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น CNY

อัตรา: 1.8279430203786
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 ADA = 1.8279430203786 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง