อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น CHF

อัตรา: 0.22540836273096
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 ADA = 0.22540836273096 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง