อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น ADA

อัตรา: 8.8762214983713
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น Cardano (ADA)
1 TON = 8.8762214983713 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง