อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น ADA

อัตรา: 13.825696230324
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น Cardano (ADA)
1 TON = 13.825696230324 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง