อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น LUNA

อัตรา: 4,898.3947922794
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Terra (LUNA)
1 BND = 4,898.3947922794 LUNA

Get Free Account to Buy / Sell Terra(LUNA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง