อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น JPY

อัตรา: 0.40338850170833
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AMD = 0.40338850170833 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง