อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น BNB

อัตรา: 0.0000043011641574
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น BNB (BNB)
1 AMD = 0.0000043011641574 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง