อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น CNY

อัตรา: 0.018903528522699
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 AMD = 0.018903528522699 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง