อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น HKD

อัตรา: 0.020201107880278
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AMD = 0.020201107880278 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง