อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น CHF

อัตรา: 0.0023120141998264
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 AMD = 0.0023120141998264 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง