อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น CAD

อัตรา: 0.0035103386086772
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 AMD = 0.0035103386086772 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง