อัตราแลกเปลี่ยน JPY เป็น AMD

อัตรา: 2.731120304854
แปลงจาก Japanese Yen (JPY) เป็น Armenian Dram (AMD)
1 JPY = 2.731120304854 AMD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง