อัตราแลกเปลี่ยน CHF เป็น AMD

อัตรา: 459.14222525089
แปลงจาก Swiss Franc (CHF) เป็น Armenian Dram (AMD)
1 CHF = 459.14222525089 AMD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง