อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น ETH

อัตรา: 0.000007665181415
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Ethereum (ETH)
1 AFN = 0.000007665181415 ETH

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง