อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น JPY

อัตรา: 2.2326923685896
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AFN = 2.2326923685896 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง