อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น JPY

อัตรา: 1.9142971146531
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AFN = 1.9142971146531 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง