อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น BTC

อัตรา: 0.0000002063674068
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Bitcoin (BTC)
1 AFN = 0.0000002063674068 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง