อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น AUD

อัตรา: 0.019936432293636
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 AFN = 0.019936432293636 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง