อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น TON

อัตรา: 0.0059938104648046
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Toncoin (TON)
1 AFN = 0.0059938104648046 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง