อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น CNY

อัตรา: 0.093583722747886
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 AFN = 0.093583722747886 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง