อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น CHF

อัตรา: 0.012618055574963
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 AFN = 0.012618055574963 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง