อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น TON

อัตรา: 0.12490554018524
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Toncoin (TON)
1 AED = 0.12490554018524 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง