อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น ADA

อัตรา: 1.0644387537775
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Cardano (ADA)
1 AED = 1.0644387537775 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง