อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น CHF

อัตรา: 0.24294000334922
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 AED = 0.24294000334922 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง