อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น CHF

อัตรา: 0.24924034943499
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 AED = 0.24924034943499 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง