อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น HKD

อัตรา: 2.1323138449013
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AED = 2.1323138449013 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง