อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น JPY

อัตรา: 42.651052793057
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AED = 42.651052793057 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง