อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น JPY

อัตรา: 40.672124607597
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AED = 40.672124607597 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง