อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น CAD

อัตรา: 0.36969208977536
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 AED = 0.36969208977536 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง