อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น BTC

อัตรา: 0.0000039698963285
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น Bitcoin (BTC)
1 AED = 0.0000039698963285 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง