อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น GBP

อัตรา: 0.21500443177672
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น British Pound (GBP)
1 AED = 0.21500443177672 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง