อัตราแลกเปลี่ยน AED เป็น GBP

อัตรา: 0.22324519297481
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น British Pound (GBP)
1 AED = 0.22324519297481 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง