อัตราแลกเปลี่ยน DOT เป็น CNY

อัตรา: 29.016255422842
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 DOT = 29.016255422842 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง