อัตราแลกเปลี่ยน DOT เป็น HKD

อัตรา: 31.365284969052
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 DOT = 31.365284969052 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง