อัตราแลกเปลี่ยน DOT เป็น ADA

อัตรา: 16.409368851589
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น Cardano (ADA)
1 DOT = 16.409368851589 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง