อัตราแลกเปลี่ยน DOT เป็น CHF

อัตรา: 3.734964802368
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 DOT = 3.734964802368 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง