อัตราแลกเปลี่ยน DOT เป็น XRP

อัตรา: 14.03235163378
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น XRP (XRP)
1 DOT = 14.03235163378 XRP

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง