อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น HKD

อัตรา: 46.929958311288
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 NEAR = 46.929958311288 HKD

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง