อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น AUD

อัตรา: 8.408185474726
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 NEAR = 8.408185474726 AUD

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง