อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น GBP

อัตรา: 2.831677866885
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น British Pound (GBP)
1 NEAR = 2.831677866885 GBP

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง