อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น BTC

อัตรา: 0.00020207581348402
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Bitcoin (BTC)
1 NEAR = 0.00020207581348402 BTC

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง