อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น ADA

อัตรา: 7.3661443465376
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Cardano (ADA)
1 NEAR = 7.3661443465376 ADA

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง