อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น SOL

อัตรา: 0.097430104490257
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Solana (SOL)
1 NEAR = 0.097430104490257 SOL

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง