อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น USD

อัตรา: 5.87
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น US Dollar (USD)
1 NEAR = 5.87 USD

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง