อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น BUSD

อัตรา: 3.48
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Binance USD (BUSD)
1 NEAR = 3.48 BUSD

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง