อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น BND

อัตรา: 0.0035401561051125
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Bruneian Dollar (BND)
1 AMD = 0.0035401561051125 BND

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง