อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น GBP

อัตรา: 1.77135470392
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น British Pound (GBP)
1 TON = 1.77135470392 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง