อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น CHF

อัตรา: 5.672104628544
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 TON = 5.672104628544 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง