อัตราแลกเปลี่ยน TON เป็น CAD

อัตรา: 8.701738093224
แปลงจาก Toncoin (TON) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 TON = 8.701738093224 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง