อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น XRP

อัตรา: 12.92106472587
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น XRP (XRP)
1 RUNE = 12.92106472587 XRP

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง