อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น GBP

อัตรา: 5.42495790683
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น British Pound (GBP)
1 RUNE = 5.42495790683 GBP

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง