อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น GBP

อัตรา: 1.36390762885
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น British Pound (GBP)
1 RUNE = 1.36390762885 GBP

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง