อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น CAD

อัตรา: 7.273191512482
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 RUNE = 7.273191512482 CAD

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง